Din Elektriker Toten AS

Rammeavtale

Vi tilbyr rammeavtaler/serviceavtaler for bedrifter, boligsameier, borettslag og for de som måtte ønske å forholde seg til en fast samarbeidspartner på Deres elektriske anlegg og internkontroll system.

Krav til HMS

Alle virksomheter skal ha dokumenterte systemer med rutiner som viser hva De gjør for å etterleve krav i lover og forskrifter. Disse aktivitetene utgjør til sammen virksomhetens helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. (HMS)

Dokumentasjon

Aktivitetene skal dokumenteres skriftlig overfor tilsynsmyndighetene j.f. forskriften om systematisk HMS-arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).