Din Elektriker Toten AS

Fastelektriker

Er du trygg på at det elektriske i boligen din er i forsvarlig stand? Med en Fastelektriker kan du få jevnlig kontroll av el-anlegg, elektriske apparater og energiforbruk.

Bransjeforeningene NELFO og EFO innførte i høst en ny ordning som skal bidra til å styrke el-sikkerheten i norske boliger. Med Fastelektriker kan du gjøre avtale med en fast elektriker som kontrollerer ditt elektriske anlegg jevnlig - noe som er svært viktig for å forebygge brann og ulykker. 

Fastelektrikeren fungerer på samme måte som en tannlege. Du får beskjed når det er tid for kontroll og elektrikeren vil se over tilstanden på det elektriske anlegget og dine elektriske apparater. Du vil få beskjed hvis noe må utbedres fordi det er farlig og/eller ulovlig. Elektrikeren vil også gi deg råd om hvordan du kan bruke strøm på en mer økonomisk måte. 

 

Skjult fare

I følge Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) skyldes 35 prosent av alle boligbranner feil på det elektriske anlegget eller på elektriske apparater. Mye av årsaken til det skyldes at de elektriske anleggene ikke er dimensjonert for dagens forbruk. El-bransjen anslår at halvparten av norske boliger har gamle elektriske anlegg som trenger opprustning. Som boligeier er du selv ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forsvarlig stand. 

 

Med Din Elektriker Toten som Fastelektriker, kan du være trygg på at du til en hver tid oppfyller kravene for et forsvarlig anlegg. 

Selve avtalen er gratis å tegne. Se fastelektriker.no for mer informasjon.