Din Elektriker Toten AS

Brannforebyggende el-kontroll

Både som eier og leietaker av næringsbygg har virksomhetsleder ansvar for at det elektriske anlegget er i forsvarlig stand. Våre elektrikere er sertifiserte til å foreta el-kontroll i næringsbygg.

Feil i det elektriske anlegget eller feil bruk elektrisk utstyr står bak en betydelig del av bygningsbranner i Norge. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, er elektrisitet årsaken til rundt 31 prosent av brannene i offentlige bygg og næringsbygg i Norge. 

Virksomhetens ansvar

Som daglig leder i en bedrift er det ditt ansvar å sørge for at elsikkerheten til virksomheten er i forsvarlig stand. El-kontrollen kan kun gjennomføres av el-kontrollører med spesiell sertifisering.Våre kontrollører foretar en grundig gjennomgang av den elektriske installasjonen i bygget. Etter kontrollen vil de gi tilbakemelding om hva som må og bør gjøres av utbedringer.

Redder liv og verdier

En slik kontroll vil kunne spare både menneskeliv og verdier. I tillegg gir mange forsikringsselskaper rabatt på forsikring dersom virksomheten får gjennomført en slik kontroll og utbedrer feil.